Nếu bạn có cpu dualcore/quadcore thì nên fold SMP [Hướng dẫn chạy SMP trên windows]

Với Intel Core 2 Duo (kô cần biết dual core hay Quad core) thì chúng ta có thể fold SMP sẽ được nhiều điểm hơn. Cách cài cho Window XP và 2000:

Note: user account dùng để fold SMP phải có login password. Nếu kô password thì SMP core sẽ failed.

1) SMP cần phải cài Microsoft .NET framework v2.0 trước khi cài SMP. Download ở đây http://www.microsoft.com/downloads/d…displaylang=en.
2) Khi đã cài xong Microsoft .NET framework v2.0. Mới cài tới SMP.
3) Download SMP ở đây http://www.stanford.edu/~kasson/fold…P%20Client.EXE
4) Khi cài xong SMP thì vào “C:\Program Files\[email protected] Windows SMP Client V1.01” Double click install.bat (đánh username và login password vào). Nếu bạn dùng firewall thì nhớ mở cho SMP. Nêú thấy 2 hàng “If you see this twice, MPI is working” là đang làm đúng.
5) Double click fah.exe trong “C:\Program Files\[email protected] Windows SMP Client V1.01” để bắt đầu fold.

Note: WU của SMP sẽ hết hạng trong 5 ngày nên phải fold 24/24 nhé. Nếu dùng Quad Core thì tui nghĩ kô cần fold 24/24.

Note: Nhớ là phải mở firewall cho SMP fold. Good luck and happy folding!!!!!   


Shot at 2007-07-01

__________________
Inteo E8400 at 4.4ghz running 24/7
Asus Maximus SE
Crucial Ballistix 4x 1GB PC8500
Sapphire HD4870
Creative X-FI ExtremeGamer
4x 74GB Raptors in Raid10
Dell 2407WFP
SilverStone Olympia 1000W
Lian Li and Vapochill

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *